2014-12-05

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku jest placówką specjalistyczną łączącą funkcje bibliotekarskie i edukacyjne.

      Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych głównie kształcących się i doskonalących nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych, studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania i oświaty.

Chcemy także wspierać wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego w procesie kształcenia ustawicznego poprzez pomoc i doradztwo w dostępie do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji.

      Prowadzimy działania edukacyjne zgodne z charakterem naszej placówki – propagujemy czytelnictwo, prowadzimy lekcje biblioteczne, regionalne i muzealne dla różnych grup wiekowych, służymy fachową pomocą metodyczną i merytoryczną bibliotekarzom i studentom bibliotekoznawstwa, organizujemy imprezy o charakterze naukowym i popularnonaukowym służące upowszechnianiu wiedzy.

     W PBW w Gdańsku trwają prace wdrożeniowe nowego oprogramowania bibliotecznego Virtua połączone z konwersją danych z dawnego katalogu. Udostępniamy Państwu możliwość wyszukiwania książek poprzez nowy katalog on-line