2014-12-05

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku jest placówką specjalistyczną łączącą funkcje bibliotekarskie i edukacyjne.

      Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych głównie kształcących się i doskonalących nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych, studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania i oświaty.

Chcemy także wspierać wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego w procesie kształcenia ustawicznego poprzez pomoc i doradztwo w dostępie do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji.

      Prowadzimy działania edukacyjne zgodne z charakterem naszej placówki – propagujemy czytelnictwo, prowadzimy lekcje biblioteczne, regionalne i muzealne dla różnych grup wiekowych, służymy fachową pomocą metodyczną i merytoryczną bibliotekarzom i studentom bibliotekoznawstwa, organizujemy imprezy o charakterze naukowym i popularnonaukowym służące upowszechnianiu wiedzy.

     W PBW w Gdańsku trwają prace wdrożeniowe nowego oprogramowania bibliotecznego Virtua połączone z konwersją danych z dawnego katalogu. Udostępniamy Państwu możliwość wyszukiwania książek poprzez nowy katalog on-line

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się