2014-12-12

Majątek biblioteki

Zbiory biblioteczne na dzień na dzień 31 grudnia 2015 r

Lp.

Placówka     

Liczba woluminów książek

Liczba jedn. inwent. czasopism

Liczba jedn. inwent. zbiorów specjalnych

Łączna liczba jednostek inwent.    

1.

Placówka macierzysta
w Gdańsku

171 250

16 706

21 248

209 204

2.

Filia
w Chojnicach

26 683

1 427

321

28 431

3.

Filia
w Gdyni    

28 353

1 606

125

30 084

4.

Filia                  
w Kościerzynie

22 263

1 279

448

23 990

5.

Filia
w Kwidzynie

23 454

 660

758

24 872

6.

Filia
w Malborku

21 695

50

228

21 973

7.

Filia w Nowym Dworze Gdańskim

23 419

379

163

23 961

8.

Filia
w Pruszczu Gdańskim

30 500

1 381

709

32 590

9.

Filia
w Pucku    

20 755

1 699

622

23 076

10.

Filia
w Starogardzie Gdańskim

27 296

1 433

194

28 923

11.

Filia
w Sztumie

23 495

710

187

24 392

12.

Filia
w Tczewie

27 514

1 626

302

29 442

13.

Filia
w Wejherowie

33 491

1 873

282

35 646

Łącznie(wg rodzajów zbiorów)

wszystkie filie i biblioteka macierzysta

480 168

30 829

25 587

536 584

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się